GRETHE OG SOFUS MADSEN STIFTELSE

Bakgrunn

Grethe og Sofus Madsens stiftelse ble opprettet av Sofus Madsen i 1972. Sofus Madsen døde i 1977 og stiftelsen startet sin virksomhet i 1979 etter at dødsboet var oppgjort.

Stiftelsen drives på frivillig basis.

Bygning

Huset ble satt opp som bolig og atelier for billedhuggeren Sofus Madsens  i 1917. Adresse er Kanonhaugen 20. I 1959 ble  atelieret utvidet med stor takhøyde og nytt overlysvindu. I 1971 ble huset utvidet med enda en atelierbygning.

Boligdelen og tomten eies av privatperson. Atelierdelene er nå i hovedsak er omgjort til museum.

Huset har en særpreget utforming, men har først og fremst en viktig kulturhistorisk og symbolsk verdi som bolig og atelier for en av Bergens fremste billedhuggere.

Formål og mål

Å bevare for fremtiden Sofus Madsens samling av billedhoggerarbeider, samt Grethe Madsens billedvevtepper i atelieret på eiendommen Kanonhaugen 20.

Stiftelsens overordnete mål er å sikre kunstsamlingene og atelieret, og gjøre skulpturene og billedvevteppene kjent for allmennheten

Annet

Stiftelsen har etablert en skulpturpark utenfor boligen/atelieret. Det er satt opp benker og beplantet, samt satt opp en skulptur i parken. På sikt er det stiftelsens  intensjon å plassere flere skulpturer i parken.

Stiftelsen ønsker også på sikt å få utarbeide en ny bok om Sofus Madsen.

Gjennom sitt arbeid med rehabliteringen, og sine utstillinger har stiftelsen fått til dels stor og positiv omtale i media.

GRETHE OG SOFUS MADSEN STIFTELSE

Navn Styreposisjon Telefon dagtid Mobiltelefon
Bjørn Arne Olsen Leder 55565677 95044198
Geir Haveraaen Nestleder 55566267 48161395
Einar Wiig Styremedlem 55299352 95051779